top of page

ЗА СИНЕРГИЈАТА НА ЕУ

Со седиште во Скопје, EU SYNERGY е основана во 2020 година како компанија за лекови и медицински помагала ориентирана кон раст, која нуди производи за потребите на домашниот и меѓународниот пазар.

НАША ВИЗИЈА

Да се усвои одржлив деловен пристап со чувство на одговорност.

НАША ВИЗИЈА
Да имаме широко портфолио на производи како компанија, да бидеме водечка компанија која гарантира дека производите потребни за целиот свет се нудат со висок квалитет и разумни трошоци во согласност со стандардите за квалитет.


НАШИТЕ ВРЕДНОСТИ

Одржлив деловен пристап ориентиран кон висок квалитет со деловен пристап ориентиран кон човекот кој го поддржува развојот на вработените
 

shutterstock_2149499093.jpg
shutterstock_275181389.jpg

Професионален пристап

и квалитетни услуги

EU Synergy; Има широк спектар на портфолио на производи.

EU Synergy; Има силен тим кој има капацитет да развие многу проекти и развива брзи решенија.

EU Synergy; Компанијата го обезбедува својот континуитет со инвестициите што ги прави во своите проекти. Својот успех го должи на претприемачката структура и перфекционистичкиот пристап што го поддржува нејзиниот континуиран раст.

EU Synergy;  Усвои одржлив деловен пристап со чувство на одговорност во соработка со сите свои засегнати страни.

bottom of page