top of page
bg3.jpg

Консултантска компанија за медицински производи

ВИСТИНСКИ НА КВАЛИТЕТОТ

ВИЗИЈА

Да се усвои одржлив деловен пристап со чувство на одговорност.

Да имате широко портфолио на производи како компанија, да бидете водечка компанија која гарантира дека производите потребни за целиот свет се нудат со висок квалитет и разумни трошоци во согласност со стандардите за квалитет.

shutterstock_1637163544.jpg

УСЛУГИ

Има силен тим кој има капацитет да развие многу проекти и развива брзи решенија.

Има широк спектар на портфолио на производи.

Компанијата го обезбедува својот континуитет со инвестициите што ги прави во своите проекти. Својот успех го должи на претприемачката структура и перфекционистичкиот пристап што го поддржува нејзиниот континуиран раст.

shutterstock_1696588519.jpg
bg4.jpg

ЗОШТО ЕУ СИНЕРГИЈА

Работиме со сите наши деловни партнери на долгорочен, транспарентен и непристрасен начин.

Наш приоритет е да го заштитиме достоинството и кредибилитетот на името на нашата компанија. Ние се стремиме да ја заслужиме довербата на нашите клиенти со принципите на правичност, етичност и чесно однесување со тоа што уверуваме дека нашите производи и услуги се произведени во согласност со бараните стандарди.

bg5.jpg

во бројки EU SYNERGY

28

РАБОТНИК

14

ОСНОВЕН ТИМ

20 милиони долари

КАПИТАЛ

56

 PARTNER

bottom of page